กิจกรรม ทัศนศึกษา (นอกสถานที่) สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

กิจกรรม ทัศนศึกษา (นอกสถานที่)  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ  ปีการศึกษา 2558

วันที่ 17 กันยายน 2558  คณะครู นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ  เพื่อศึกษาถึงการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา และการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ณ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ