ติดต่อโรงเรียนราชานุชิต RAJANUJIT SCHOOL

ตั้งอยู่เลขที่ 68 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร 02-314-4567  , 081-848-7946 E-Mail :  rajanujitschool@gmail.com